Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Nowe wymogi dot. wprowadzania do Unii niektórych środków spożywczych - projekt rozporządzenia

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Ogólny kontekst 

Projektowane zmiany dotyczą nowelizacji rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zmiana ma obejmować wymogi dotyczące wprowadzenia do Unii miodu, mięsa, produktów wysokorafinowanych, kapsułek żelatynowych i produktów rybołówstwa [Document Ares(2023)2711632].

Miód

Jednym z produktów w odniesieniu, w odniesieniu do których planowane zmiany mają szczególne duże znaczenie jest miód. Konieczność uzupełnienia dotychczasowych wymogów związana jest z licznymi zafałszowaniami miodu. Najczęstszym zafałszowaniem miodu polega na dodawaniu do niego cukru. Spośród próbek pobranych na granicach Unii w blisko połowie przypadków (46 %) podejrzewano, że kontrolowane produkty nie spełniają prawnych wymogów. Natomiast ponad połowa (57 %) skontrolowanych eksporterów w państwach trzecich zostało zaklasyfikowanych jako eksporterzy podejrzewani o zafałszowywanie wprowadzanych do UE przesyłek cukrem obcym. 

Więcej informacji na temat wyników skoordynowanej akcji Komisji Europejskiej ukierunkowanej na miód zafałszowany cukrami znajdziesz w artykule: 

https://foodfakty.pl/ke-publikuje-wyniki-dotyczace-skali-zafalszowan-w-sektorze-importowanego-miodu-blisko-50-probek-podejrzanych-o-zafalszowanie 

W związku z tym notorycznymi zafałszowaniami miodu uznano, że konieczne jest, aby zakłady z państw trzecich przywożące miód do Unii figurowały w wykazie sporządzonym i aktualizowanym zgodnie z art. 127 ust. 3 lit. e) ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia (UE) 2017/625. Ponadto, miody powinny być również uzyskiwane i przygotowywane w ww. zakładach włączonych do odpowiedniego wykazu. Okres przejściowy w odniesieniu do tego wymogu miałby wynosić 12 miesięcy. 

Warto w tym miejscu przypomnieć krajowe przepisy dotyczące miodu, którym poświęcony został poniższy artykuł: 

https://foodfakty.pl/przepisy-okreslajace-jakosc-handlowa-miodu 

Pozostałe zmiany

Stosowanie rozporządzenia 2022/2292 ujawniło potrzebę zmian niektórych jego przepisów. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja miałaby obejmować takie kwestie jak m.in.:

-zwolnienie produktów rybołówstwa pochodzących z dzikich połowów z dodatkowych wymogów określonych w art. 6–12 rozporządzenia 2022/2292;

-upoważnienia wykorzystania surowców z państw członkowskich do celów wprowadzania żywności wyprodukowanej w państwach trzecich;

-rozszerzenie odstępstwa od wymogów certyfikacji na niektóre napełnione kapsułki żelatynowe;

-zmianę sformułowań zawartych w art. 21 i 22 w odniesieniu do produktów mięsnych/mięsa przetworzonego wykorzystywanych w produktach złożonych.

Pełen tekst projektu w języku angielskim dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:Ares(2023)2711632 

Wybierz temat: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.