Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Nowy wymiar Wspólnej Polityki Rolnej - rezolucja Parlamentu Europejskiego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Parlament Europejski opublikował rezolucję w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Stanowi to kolejny krok na drodze do wdrożenia założeń nowej Wspólnej Polityki Rolnej 

20 października opublikowana została rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. 

Dokument stanowi kolejny krok w celu realizacji nowych założeń Wspólnej Polityki Rolnej, zmierzającej do wdrożenia postanowień Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”. Jej podstawowym zadaniem jest ukierunkowanie produkcji rolnej w Unii Europejskiej na dostarczanie konsumentom żywności charakteryzującej się wysoką jakością, która jednocześnie będzie produkowana przede wszystkim z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bioróżnorodności oraz ochronę klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Aby jednak osiągnięcie tych celów stało się możliwe, konieczne jest wydanie szeregu aktów prawnych, dzięki którym możliwe stanie się realizowanie zamierzonych postulatów. 

Jak wskazuje Parlament Europejski w swoim komunikacie, wyróżnić można kilka kluczowych obszarów, których nowelizacja stanowić będzie priorytet legislacyjny Unii Europejskiej w najbliższych latach: 

Zdrowsza żywność

- potrzebne są unijne zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania się oparte na wiedzy naukowej,

- należy rozwiązać problem nadmiernego spożycia mięsa i żywności wysoko przetworzonej o dużej zawartości soli, cukru i tłuszczu, m.in. przez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

Pestycydy i ochrona owadów zapylających

- trzeba usprawnić proces zatwierdzania pestycydów oraz dokładniejsze monitorowanie ich stosowania, by chronić owady zapylające i bioróżnorodność,

- potrzebne są wiążące cele, jeżeli chodzi o ograniczenie zużycia pestycydów; państwa członkowskie powinny osiągać cele za pomocą swoich planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR).

Emisje gazów cieplarnianych

- pakiet przepisów „Gotowi na 55 w 2030 roku” musi regulować emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa i powiązanego z nim użytkowania gruntów, musi wyznaczać ambitne cele w tym względzie, a także też określać surowe kryteria dotyczące energii odnawialnej produkowanej z biomasy,

- należy przywrócić i ulepszyć naturalne pochłaniacze CO2.

Dobrostan zwierząt

- potrzeba wspólnych, popartych dowodami naukowymi wskaźników dobrostanu zwierząt, aby osiągnąć większą harmonizację na poziomie Unii,

- należy ocenić obecne prawodawstwo unijne, by sprawdzić, czy wymaga ono zmian,

- trzeba stopniowo odejść od stosowania klatek w hodowli zwierząt w Unii,

- produkty zwierzęce spoza Unii powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiadają standardom unijnym.

Rolnictwo ekologiczne

- do 2030 roku trzeba zwiększyć powierzchnię unijnych gruntów, na których prowadzi się uprawy ekologiczne,

- potrzeba inicjatyw, by stymulować popyt, np. działań promocyjnych, zamówień publicznych i zachęt podatkowych.

Rezolucję przyjęto stosunkiem głosów 452 do 170 (76 posłów wstrzymało się od głosu). Głosowanie odbyło się we wtorek, a jego wyniki ogłoszono w środę”. 

Pełen tekst rezolucji dostępny jest pod adresem:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_PL.pdf 

Komunikat Parlamentu Europejskiego w sprawie rezolucji:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20211014IPR14914/nowa-strategia-od-pola-do-stolu-zapewni-nam-lepsza-zywnosc 

Wybierz temat: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.