Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ocet buforowany - nowy dodatek do żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Nowelizacja wykazu dodatków do żywności nastąpiła na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2086 z dnia 28 września 2023 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania octu buforowanego jako środka konserwującego i regulatora kwasowości. 

Istota regulacji 

Ocet buforowany został włączony do unijnego wykazu dodatków do żywności (z wyjątkiem barwników i substancji słodzących) w odniesieniu do których nie ma potrzeby ustalania liczbowej wartości dopuszczalnego dziennego spożycia i których stosowanie jest dozwolone w wielu rodzajach żywności zgodnie z zasadą quantum satis. Zgodnie z legalną definicją, ocet buforowany jest produktem płynnym lub suszonym przygotowanym przez dodanie środków buforujących do octu. Stosowanymi środkami buforującymi są wodorotlenki sodu/potasu (E 524 – E 525) oraz węglany sodu/potasu (E 500 – E 501). Ocet jest zgodny z normą europejską EN 13188:2000 i jest uzyskiwany wyłącznie ze źródła pochodzenia rolniczego (z wyjątkiem drewna/celulozy) w drodze podwójnej fermentacji, alkoholowej i kwaśnej. Podstawowymi składnikami octu buforowanego są kwas octowy i jego sole.

Przykłady zastosowania 

Ocet buforowany może być stosowany jako alternatywa dla innych dozwolonych środków konserwujących lub regulatorów kwasowości, w szczególności dla kwasu octowego i jego soli. Zgodnie z motywem 7 rozporządzenia 2023/2086 „buforowanie zwiększa pH i umożliwia stosowanie octu jako środka konserwującego lub regulatora kwasowości w wielu kategoriach żywności bez wpływu na jakość żywności.”. Szczegółową specyfikację tego dodatku prezentuje poniższa tabela. 

E 267 OCET BUFOROWANY

Nazwy synonimowe

Ocet buforowany (w postaci płynnej); ocet buforowany (w proszku)

Definicja

Ocet buforowany jest produktem płynnym lub suszonym przygotowanym przez dodanie środków buforujących do octu. Stosowanymi środkami buforującymi są wodorotlenki sodu/potasu (E 524 – E 525) oraz węglany sodu/potasu (E 500 – E 501). Ocet jest zgodny z normą europejską EN 13188:2000 i jest uzyskiwany wyłącznie ze źródła pochodzenia rolniczego (z wyjątkiem drewna/celulozy) w drodze podwójnej fermentacji, alkoholowej i kwaśnej. Podstawowymi składnikami octu buforowanego są kwas octowy i jego sole.

Oznaczenie zawartości

W postaci płynnej: 15–40 % (m/m) równoważnika kwasu octowego

W proszku: 55–75 % (m/m) równoważnika kwasu octowego

2–20 % (m/m) wolnego kwasu octowego

Opis

W postaci płynnej: lepka ciecz bezbarwna do brązowej

W proszku: krystaliczny proszek o barwie białej do kremowobiałej

Identyfikacja

W postaci płynnej: pH 4,75–7,5

W proszku: 4,75–6,75 (10 % roztwór wodny)

Czystość

Kationy

W postaci płynnej: nie więcej niż 10 % sodu i 30 % potasu

W proszku: nie więcej niż 30 % sodu i 40 % potasu

Zawartość wody

W proszku: nie więcej niż 18 % (metoda Karla Fischera)

Etanol

nie więcej niż 0,5 % m/m

Arsen

nie więcej niż 0,05 mg/kg

Ołów

nie więcej niż 0,05 mg/kg

Kadm

nie więcej niż 0,05 mg/kg

Rtęć

nie więcej niż 0,05 mg/kg”

Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.241.01.0073.01.POL&toc=OJ:L:2023:241:TOC 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawniczka, ekonomistka. Ekspertka prawa żywnościowego i liderka projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorantka w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego. 
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.