Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Odpowiedzialność podmiotów w branży spożywczej za zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pasz - Abstrakt artykułu

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) definiuje bezpieczeństwo żywności jako zapewnienie, że żywność nie spowoduje szkody dla konsumenta gdy jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednak zasadniczo określenie znaczenia bezpieczeństwa żywności jest zadaniem trudnym, ponieważ może być zdeterminowane przez różne kryteria, a zatem może być to bezpieczeństwo mikrobiologiczne, toksykologiczne, zdrowia i dobrostanu konsumenta, fizjologiczne i inne. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz i produktów żywnościowych jest ściśle ze sobą powiązane. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności konieczne jest bowiem uwzględnienie wszystkich elementów łańcucha jej produkcji, począwszy od zapewnienia wysokiej jakości płodów rolnych, produkcji pasz, hodowli zwierząt, poprzez technologię wytwarzania, aż do dostawy żywności konsumentowi. Docelowo istotne jest dostarczenie konsumentowi bezpiecznej żywności.

Mimo ciągłego postępu technologicznego w dalszym ciągu nie osiągnięto w żadnym z krajów zera zapadalności na choroby wynikające ze skażenia żywności. Zdaniem WHO (2002 r.) co trzeci obywatel krajów uprzemysłowionych przynajmniej raz w roku choruje z powodu mikrobiologicznego skażenia żywności. „Problemy zdrowotne ludzi mają tendencję zwyżkową. Naukowcy nie są w stanie do końca wyjaśnić tego zjawiska, lecz głównym podejrzanym są zanieczyszczenia środowiskowe, zwłaszcza we wczesnym okresie życia człowieka” (Carrasco N.J.M. (2009). Status of the state of undernutrition and enviromental influencess for diseases in later generations. Explore/Diet and Nutrition 5: 55-58).

UE opracowała system bezpieczeństwa obu powyższych kategorii produktów, na który składa się zbiór zasad gwarantujących ochronę zdrowia konsumentów, a także system kontroli m.in. w zakresie zdrowia roślin, dobrobytu zwierząt, higieny pasz i środków spożywczych, oraz zapobiegania zagrożeniu zanieczyszczenia produktów końcowych substancjami zewnętrznymi. Kontrolom w powyższym zakresie regularnie poddawani są przedsiębiorcy działający na rynku spożywczym i paszowym. W celu usprawnienia powyższych kontroli oraz sprawnego komunikowania się państw członkowskich Unii stworzono także system szybkiego ostrzegania dla żywności i pasz - RASFF. Dane przekazywane przez państwa członkowskie zapisywane są i publikowane w Internecie (https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en). 

Z pełnej wersji artykyłu dowiesz się: 

- jakie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa żywności spoczywają na producntach żywności

- jakie warunki muszą spełniać produceni pasz

- jakie są podstawy prawne gwarantujące bezpieczeńśtwo żywności i pasz w Polsce i UE

- na czym polega odpowiedzialność producneta

- jakie są zagrożenia bezpieczeństwa żywności. 

Pełna wersja artykułu dostępna jest wyłącznie w Strefie Managera pod adresem: 

STREFA MANAGERA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW W BRANŻY SPOŻYWCZEJ ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I PASZ

 W Strefie Managera dodatkowo znajdziesz:

  • Raporty Food Risk
  • LEX Scan - miesięczny raport zmian w prawie żywnościowym wraz z krótkim komentarzem
  • Opracowania Prawne naszych Ekspertów
  • Tablicę Managera Food Fraud i Food Risk
  • Dedykowane webinaria, szkolenia, warsztaty – śledź nowe elementy wpisując w pole szukaj Strefa Managera

>> Więcej o STREFIE MANAGERA <<

Zadzwoń +48 501 370 590 lub napisz strefamanagera@foodfakty.pl

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe

Autor: Ewelina Woike

Ewelina Woike

Ewelina Woike - prawnik w kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp. j. Specjalizuje się w prawie żywnościowym i kosmetycznym. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: opiniowania składów, oznakowania, reklamy, wprowadzania do obrotu czy prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących suplementów diety, innych środków spożywczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, a także prowadzi szkolenia w tym zakresie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, aplikantka radcowska OIRP w Warszawie.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn