Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Kategoria: Biznes, Prawo Żywnościowe

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Budżet przedsięwzięcia to ponad 25 mld euro.

Przyjęcie Planu stanowi niezbędny element umożliwiający podjęcie negocjacji z Unią Europejską w celu ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  Głównym celem Planu Strategicznego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i gospodarstw rolnych, co zaś stanowi element szerszego spojrzenia na rolnictwo oraz wdrożenia nowych kierunków jego rozwoju jakie nakreślone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie oraz strategii „Od pola do stołu”. Celem zmian w rolnictwie jest prowadzenie produkcji rolnej w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, wspierający ochronę bioróżnorodności, korzystanie z zasobów odnawialnych, dobrostan zwierząt, dbanie o jakość gleby i powietrza, zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców wsi, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz usuwanie barier rozwojowych wsi i rolnictwa. 

Przyjęty Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 opiera się na czterech głównych obszarach takich jak:

  • zrównoważony rozwój gospodarstw i obszarów wiejskich
  • wspieranie konkurencyjności rolnictwa, co prowadzić ma do zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwo żywnościowego
  • wspieranie i wzmacnianie ochrony środowiska, a w szczególności bioróżnorodności
  • wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. 

Realizacja wyżej wymienionych założeń generalnych ma odbywać się przy pomocy mniejszych działań, które łącznie mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa zmierzającego w kierunku neutralności klimatycznej oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Aby zachęcić rolników do podejmowania tego rodzaju UE zdecydowała się uruchomić liczne płatności bezpośrednie, które mają stanowić finansowe wsparcie w szczególności dla rolników podejmujących się przekierowania swojej produkcji na bardziej przyjazną środowisku. Jak podkreślono w założeniach planu, zostaną nadal utrzymane płatności bezpośrednie w ramach tych sektorów, które były dotychczas dofinansowywane. Ponadto „zaplanowano także kontynuację wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego, które uwzględniać będzie jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jeśli chodzi o wzrost powierzchni użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji”. 

Budżet przedsięwzięcia to ponad 25 mld euro, z których ponad połowa (17 mld) ma być przeznaczona na płatności bezpośrednie. Odbiorcami pomocy finansowej mają być przede wszystkim rolnicy, ale także przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-przyjecia-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn