Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polskie mięso zawiera coraz więcej antybiotyków - Raport EMA

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Ostatni raport Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency) pokazuje, że sprzedaż środków przeciwbakteryjnych dla zwierząt gospodarskich w latach 2010–2017 w Europie spadła o 20%. Dotyczy to 25 krajów, które dostarczyły dane dotyczące tego okresu.

W sumie 31 krajów europejskich - 30 krajów UE/EOG i Szwajcaria - przekazało Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency) dane dotyczące sprzedaży lub przepisywania recept (dwa kraje) na przeciwdrobnoustrojowe, weterynaryjne produkty lecznicze (antybiotyki).

Raport wykazał jednak, że sytuacja nie jest jednolita w całej Europie. W sześciu krajach odnotowano wzrost sprzedaży o ponad 5%. W Polsce zużycie środków przeciwbakteryjnych przez hodowców, w porównaniu do okresu analizowanego wcześniej przez EMA, zwiększyło się o 28 %.

Duże różnice

Znaczną różnicę w sprzedaży w 2017 r., wyrażoną w mg/kg masy zwierzęcia, zaobserwowano między krajami o najwyższej i najniższej sprzedaży (od 3,1 do 423,1 mg / kg). Łączna sprzedaż dla wszystkich 31 krajów, które dostarczyły dane w 2017 r., wyniosła 107,0 mg /kg, a mediana wyniosła 61,9 mg/kg.

Najmniejsze ilości antybiotyków stosowane są w Norwegii, Szwecji i na Islandii (patrz tabela) . Najwięcej antybiotyków zużyto natomiast w 2016 roku na Cyprze (453,4 mg na 1 kg mięsa). W przypadku Polski w 2017 roku sprzedaż antybiotyków wyniosła 165,2 mg na 1 kg. W tabeli wyżej plasują się jedynie Cypr, Hiszpania, Włochy i Węgry.

Tabela: Roczna sprzedaż antybiotyków dla gatunków zwierząt gospodarskich (w mg / kg masy ciała zwierzęcia), według kraju, od 2010 do 2017 r.

Najczęściej występujące środki

Z ogólnej sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych w 31 krajach w 2017 r. największe ilości, wyrażone w mg/kg, stanowiły tetracykliny (30,4%), penicyliny (26,9%) i sulfonamidy (9,2%). Ogólnie rzecz biorąc, te trzy klasy stanowiły 66,5% całkowitej sprzedaży w 31 krajach.

Przyczyny różnic

Różnice między 31 krajami w raportowanej sprzedaży i wzorcach sprzedaży prawdopodobnie wynikają częściowo z różnic w występowaniu chorób bakteryjnych, w składzie populacji zwierząt i systemach produkcyjnych. Ponadto istnieją znaczne różnice w zakresie dziennych dawek stosowanych dla różnych środków przeciwdrobnoustrojowych i postaci farmaceutycznych. Czynniki te mogą jednak tylko częściowo wyjaśnić zaobserwowane różnice, dlatego też należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Niektóre kraje zmieniły swoje krajowe systemy gromadzenia danych na przestrzeni lat (np. Słowenia w 2013, Hiszpania w 2014  i 2017, Rumunia w 2015) lub stwierdziły zaniżenie sprawozdawczości w niektórych latach (np. Bułgaria 2014 , Hiszpania 2014), co może mieć wpływ na przedstawione dane. Ogólnie rzecz biorąc, podkreśla to, że danych przedstawionych w niniejszym raporcie nie należy wykorzystywać do bezpośredniego porównywania między krajami bez uwzględnienia różnic między nimi, a zmiany obserwowane w czasie dla niektórych krajów należy interpretować ostrożnie.

Pełny raport: Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.