Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczeństwo i higiena żywności w Polsce w roku 2018 – Raport GIS

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Na stronie internetowej GIS ukazał się raport „Stan sanitarny kraju w roku 2018” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Opracowanie zawiera podsumowanie i wyniki działań podjętych przez Inspektorat w zakresie bezpieczeństwa i higieny ogółem. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze wnioski płynące z raportu dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności w roku 2018 w Polsce.

Zakres nadzoru sanitarnego i ocena obiektów żywności i żywienia

W roku 2018 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmowały nadzorem 497 193 obiekty żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków (w 2017 r. – 484 789), w tym:

 • 103 782 (w 2017 r. – 94 740) zakłady produkcji żywności,
 • 254 852 obiekty obrotu żywnością (w 2017 r. – 254 646),
 • 81 382 zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego (w 2017 r. – 80 547),
 • 47 012 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego (w 2017 r. – 45 380),
 • 6 362 wytwórni oraz miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (w 2017 r. – 5 809),
 • 3 803 obiektów produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami (w 2017 r. – 3 667).

W nadzorowanych zakładach żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzono 256 916 kontroli sanitarnych. Wydano 33 330 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 646 decyzji przerwania działalności całego lub części zakładu oraz 830 decyzji zakazujących wprowadzenia produktu do obrotu. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 20 231 mandatami, na łączną kwotę 4 500 550 PLN.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych liczbowych można stwierdzić, że w ostatnich 10 latach odsetek zakładów produkcji i obrotu żywnością o nieodpowiednim stanie sanitarnym znajdował się na niskim poziomie (ok. 2%).

Nadzór w sezonie letnim

Skontrolowano 76 204 zakłady żywienia zbiorowego otwartego (tj. restauracji, kawiarni, itp.) w tym 39 618 zakładów małej gastronomii (tj. barów, fast food, itp.) oraz 11 925 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym 5 842 zakłady małej gastronomii.

Nieprawidłowości stwierdzono w 3 020 zakładach żywienia zbiorowego otwartego, w tym w 1 279 zakładach małej gastronomii.

W zakładach żywienia zbiorowego otwartego ogółem nałożono 1 932 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 479 430 PLN za uchybienia higieniczno-sanitarne, w tym w zakładach małej gastronomii 766 mandatów na kwotę 168 730 PLN,

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydały ogółem 2 470 decyzji administracyjnych nakazujących wyeliminowanie nieprawidłowości w zakładach żywienia zbiorowego otwartego, w tym 55 decyzji o unieruchomieniu obiektu (dla zakładów małej gastronomii wydano odpowiednio 1 231 decyzji nakazujących wyeliminowanie nieprawidłowości, w tym 31 decyzji o unieruchomieniu obiektu

Stan sanitarny środków transportu żywności

W 2018 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowały 6 822 środki transportu żywności, z których 2 nie spełniały wymagań higieniczno-sanitarnych (co stanowiło 0,03% skontrolowanych).

Jakość zdrowotna środków spożywczych

W 2018 r. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, działające w zintegrowanym systemie badania żywności, zbadały ogółem 81 938 próbek środków spożywczych, z których 3,03 % nie spełniało obowiązujących wymagań jakości zdrowotnej (w 2017 r. – 2,83 %).

Znakowanie środków spożywczych

W 2018 r. na 41 547 ocenionych próbek – zakwestionowano 638, co stanowi 1,54 % zbadanych(w 2017 r. – 2,18 %).

System RASFF

W okresie od 01/01/2018 do 31/12/2018 Krajowy Punkt Kontaktowy RASFF w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (KPK RASFF w GIS) zgłosił 131 powiadomień do systemu RASFF.

W tym samym okresie wszyscy członkowie sieci RASFF zgłosili do systemu 186 powiadomień dotyczących produktów pochodzących z Polski.

Szczegóły dotyczące zgłoszonych produktów dostępne w Raporcie GIS oraz w raportach kwartalnych FoodFakty.

Badanie żywności w kierunku obecności GMO

W 2018 r. zbadano 695 próbek żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych, żadna z ww. próbek nie została zakwestionowana.

Nadzór nad bezpieczeństwem suplementów diety

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowały w 2018 r. :

 • 164 wytwórnie, tj. 73,54% zakładów funkcjonujących na terenie kraju;
 • 274 obiekty obrotu hurtowego, tj. 37,17% nadzorowanych hurtowni suplementów diety

Wyniki oceny stanu sanitarnego z wykorzystaniem arkusza oceny nie wykazały obiektów niezgodnych z ustalonymi wymaganiami sanitarno-higienicznymi.

W 2018 r. laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach badań środków spożywczych przeprowadziły analizy laboratoryjne 4 107 próbek suplementów diety, w tym:

 • 3 071 próbek produktów krajowych,
 • 612 próbek z krajów członkowskich UE,
 • 424 próbek z importu spoza UE.

Nadzór nad żywnością dla określonych grup

W roku 2018 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorowały 18 wytwórni żywności dla określonych grup, z których skontrolowały 12 zakładów. Na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego oceniono 6 skontrolowanych wytwórni, w żadnej z nich nie wykazano niezgodności.

Zbadano ogółem 6 551 próbek żywności dla określonych grup. Spośród wszystkich 6 551 przebadanych próbek żywności dla określonych grup największy odsetek (73%) stanowiły próbki produktów krajowych – 4 800 próbek. Ponadto zbadano 1 690 próbek produktów z Unii Europejskiej (UE), co stanowiło 26 % badanych próbek oraz 61 próbek produktów z importu spoza UE (1% zbadanych próbek). Ogółem zdyskwalifikowano 94 próbki produktów, co stanowi 1,4 % wszystkich zbadanych próbek.

Pozostałe

Raport porusza także tematykę jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także zagadnienia związane z żywieniem zbiorowym.

Pełny raport dostępny tutaj: Raport GIS – Stan sanitarny kraju w roku 2018

 

Wybierz obszar: Inspekcje Państwowe

Autor: FoodFakty - opracowanie na podstawie raportu GIS

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.