Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Tlenek etylenu - najnowsza aktualizacja specyfikacji dodatków do żywności

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1396 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniono specyfikację w odpnieisnieu do tlenku etylenu. 

Ogólny kontekst 

Tlenek etylenu znajduje wiele zastosowań w przemyśle, w tym jako środek do wyjaławiania i jako surowiec do wytwarzania różnych produktów. Pomimo tego jest uznawany za substancję potencjalnie niebezpieczną i mutagenną, która może działać szkodliwe na rozrodczość. Ponadto nie został on zatwierdzony jako produkt biobójczy ani jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin. Dotychczas w rozporządzeniu nr 231/2012 określono dopuszczalny poziom tlenku etylenu wynoszący nie więcej niż 0,2 mg/kg tylko w odniesieniu do tych dodatków do żywności, w których produkcji stosowany jest tlenek etylenu. 

Istota regulacji 

Zgodnie z motywem 6 rozporządzenia 2022/1396 „obecność tlenku etylenu, niezależnie od jego pochodzenia, nie jest dozwolona w odniesieniu do wszystkich dodatków do żywności. W tym celu należy ustalić najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości tlenku etylenu dotyczący dodatków do żywności na poziomie granicy oznaczalności w tych produktach, tj. przy zwalidowanym najniższym stężeniu pozostałości, które można obecnie określić ilościowo i stwierdzić na podstawie rutynowych badań monitoringowych przeprowadzonych przy użyciu zatwierdzonych metod kontroli.”. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika rozporządzenia 231/2012 tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności, a w dodatkach dopuszczonych do stosowania oraz nośnikach dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych, w tym w mieszankach dodatków do żywności, nie mogą występować żadne pozostałości wynoszące powyżej 0,1 mg tlenku etylenu/kg (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu), niezależnie od ich pochodzenia.

Pełen tekst rozporządzenia 2022/1396 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1396&qid=1661323921736 

___________________________

Obok systemów certyfikacji żywności takich jak rolnictwo ekologiczne można wyróżnić również szczególne kategorie żywności czego przykładem są m.in. suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy żywność bezglutenowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zapisz się na szkolenie online!

Wybierz obszar: Alert NDP Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Tlenek etylenu

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn