Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyrok Trybunału - znakowanie wyrobów kakaowych i czekoladowych

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Oznaczenie sprawy 

W wyroku Trybunału (izba piąta) z dnia 13 stycznia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně – Republika Czeska) – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství (sprawa C-881/19) Trybunał orzekał w przedmiocie znakowania wyrobów kakaowych (Dz. Urz. UE z dn. 07.03.2022 C 109/4). 

Oznaczenie sprawy: Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Zbliżanie ustawodawstw - Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 - Część E pkt 2 lit. a) załącznika VII - Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności - Etykietowanie i prezentacja środków spożywczych - Dyrektywa 2000/36/WE - Część A pkt 2 lit. c) załącznika I - Wyroby kakaowe i czekoladowe - Wykaz składników środka spożywczego przeznaczony dla konsumentów w państwie członkowskim

Treść wyroku 

Przedmiotem rozstrzygnięcia była kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zgodnie z interpretacją Trybunału „podmiot gospodarczy, w ramach etykietowania produktów sprzedawanych na terytorium państwa członkowskiego, jest zwolniony z obowiązku wyszczególnienia wszystkich składników stanowiących składnik złożony w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. h)” rozporządzenia 1169/2011. Przywołany przepis stanowi, że "składnik złożony" oznacza składnik, który sam w sobie jest produktem zawierającym więcej niż jeden składnik. Jednakże takie zwolnienie z ww. obowiązku może mieć miejsce „tylko wtedy, gdy ten składnik złożony objęty nazwą handlową na podstawie części A załącznika I do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi został oznaczony w wykazie składników przy użyciu tej nazwy handlowej w wersji językowej danego państwa członkowskiego”. Załącznik ten określa nazwy handlowe i definicje takich produktów jak m.in. tłuszcz kakaowy; kakao niskotłuszczowe, kakao niskotłuszczowe w proszku; czekolada sproszkowana, czekolada w proszku oraz czekolada do picia, słodzone kakao, słodzone kakao w proszku. 

Pełna treść orzeczenia dostępna jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.109.01.0004.02.POL&toc=OJ%3AC%3A2022%3A109%3ATOC 

 

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Przemysł napojowy Przemysł piekarski

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.