Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Odstępstwa od warunków przeprowadzania urzędowych kontroli w rolnictwie ekologicznym ponownie przedłużone

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/772 z dnia 10 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do środków tymczasowych związanych z kontrolami produkcji produktów ekologicznych, w szczególności w odniesieniu do okresu stosowania, po raz kolejny przedłużono okres obowiązywania tymczasowych przepisów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli w rolnictwie ekologiczny. Tym razem tymczasowe zasady mają obowiązywać do 1 lipca 2021 r. Dotychczas termin zakończenia stosowania przejściowych odstępstw wyznaczony był na 1 lutego 2021 r. 

Odstępstwa zostały wprowadzone ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Obejmują one m.in. możliwość przeprowadzania urzędowych kontroli przede wszystkim w oparciu o kontrolę dokumentów. W tym celu umożliwiono celu stosowanie wszelkich dostępnych środków porozumiewania się na odległość (art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2020/977). Uprawnienie to zostało przyznane zarówno organom właściwym do przeprowadzania kontroli jak i jednostkom certyfikującym.

Istotną zmianą jest wprowadzenie nowego przepisu w odniesieniu do niezapowiedzianego charakteru kontroli, zgodnie z którym „Aby jednak zapewnić inspektorom dostęp do pomieszczeń podmiotu gospodarczego oraz bezpieczne warunki, takie inspekcje i wizyty kontrolne można zapowiedzieć z wyprzedzeniem nieprzekraczającym 24 godzin” (znowelizowany art. 1 ust. 6 rozporządzenia 2020/977). 

Więcej na temat tymczasowych warunków przeprowadzania urzędowych kontroli w rolnictwie ekologicznym dowiesz się z artykułu:

https://foodfakty.pl/tymczasowe-zmiany-w-urzedowej-kontroli-produkcji-ekologicznej-abstrakt-artykulu 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/772 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0028.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC 

Tekst skonsolidowany rozporządzenia 2020/977, które po raz pierwszy wprowadziło odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 889/2008 i (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do kontroli produkcji produktów ekologicznych w związku z pandemią COVID-19 dostępne jest pod adresem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02020R0977-20201001&qid=1621353050669 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.