Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dwutlenek tytanu (E 171) zakazany w paszach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Komisja Europejska odmówiła udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu (E 171) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. 

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2090 z dnia 25 listopada 2021 r. odmówiono udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu (E 171), zwanego także dwutlenkiem tytanu, jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt. Dwutlenek tytanu (E 171) dotychczas wpisany był w kategorii „dodatki sensoryczne”, w grupie funkcjonalnej „barwniki – substancje, które dodają kolorów lub przywracają kolory w paszach”.

Istniejące  zapasy tego  dodatku oraz zawierające go premiksy mają zostać wycofane z obrotu do dnia 20 marca 2022 r. Również materiały paszowe i mieszanki paszowe wyprodukowane z wykorzystaniem dwutlenku tytanu lub premiksów, przed dniem 20 marca 2022 r. Mają zostać wycofane z obrotu, jednakże w takim wypadku ustawodawca przewidział nieco dłuższy czas na ich wycofanie, ponieważ ma ono nastąpić do dnia 20 czerwca 2022 r.

Powodem dla którego dwutlenek tytanu został wycofany z użycia jako dodatek paszowy jest brak konkretnych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania jako dodatku paszowego wskutek czego nie można ocenić poziomu bezpieczeństwa dla gatunków docelowych, konsumentów i środowiska. W efekcie nie można wykluczyć jednoznacznie genotoksyczności cząstek ditlenku tytanu, co budzi potencjalne obawy co do bezpieczeństwa dodatku dla gatunków docelowych (zwłaszcza dla zwierząt długożyjących i zwierząt reprodukcyjnych), konsumentów i użytkowników, w szczególności w zakresie wpływu dwutlenku tytanu na oczy i skórę. Ponadto Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zauważył, że ditlenek tytanu może być rakotwórczy dla pracowników w przypadku dostania się do dróg oddechowych oraz że skoro nie można wykluczyć genotoksyczności cząstek ditlenku tytanu, należy ją uznać za dodatkowe potencjalne zagrożenie dla użytkowników mających styczność z dodatkiem. Brak pewności co do bezpieczeństwa stosowania określonego dodatku stanowi wystarczającą przesłankę do wycofania go z obrotu. 

Pełen tekst rozporządzenia 2021/2090 dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.427.01.0160.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A427%3ATOC 

Interesuje Cię problematyką dotycząca urzędowej kontroli i pasz? Chcesz dowiedzieć się jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę w Twojej firmie oraz jaki jest zakres ich kompetencji? Zapisz się na szkolenie online LIVE:

https://foodfakty.pl/szkolenie-urzedowa-kontrola-zywnosci-i-pasz 

Czy wiesz jak wygląda kwestia Twojej odpowiedzialności prawnej za produkty, które wprowadzasz do obrotu? Jakie są rodzaje odpowiedzialności prawnej w prawie żywnościowym dla producentów, przetwórców oraz sprzedawców żywności? Tego dowiesz się ze szkolenia na temat odpowiedzialności prawnej producentów żywności! Zapisy na szkolenie LIVE dostępne są pod adresem: 

https://foodfakty.pl/szkolenie-odpowiedzialnosc-prawna-producentow-i-przetworcow-zywnosci 

Jeśli chcesz rozpocząć produkcję żywności ekologicznej to więcej na temat tego jak uzyskać certyfikat „ekoliścia”, jakie są warunki produkcji ekologicznej oraz co ulegnie zmianie od 1 stycznia 2022 r. sprawdź szkolenia dostępne pod adresem: 

https://foodfakty.pl/szkolenie-zasady-produkcji-ekologicznej 

https://foodfakty.pl/szkolenie-zywnosc-ekologiczna-od-1-stycznia-2022-co-ulegnie-zmianie 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Wycofania z rynku

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.