Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Strefa Managera - Pełna lista opracowań, webinariów, artykułów, Eksperci Strefy

Kategoria: Strefa Managera

ZAPOZNAJ SIĘ Z LISTĄ MATERIAŁÓW W STREFIE MANAGERA 

PAMIĘTAJ, JUTRO MOGĄ JUŻ BYĆ NOWE POZYCJE 

NOWE POZYCJE SPRAWDZAJ NA DOLE TABEL

ARTYKUŁY EKSPERCKIE Z DATĄ NA ZDJĘCIU

Działamy na zasadzie abonamentu >> POBIERZ DRUK ZAMÓWIENIA STREFY << 

Wybierz obszar: Strefa Managera

Autor: Strefa Managera

Prawo żywnościowe - Przegląd zmian prawa FOODFAKTY LEX SCAN
PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO - podsumowanie miesiąca (od listopad 2018), wersja pdf - darmowa
NOWOŚĆ - PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO - Inteligentny plik Excel - dostępny tylko dla klientów Strefy Managera - dostępne miesiące: Październik 2020
Raporty ryzyka - miesięczne analizy RASFF, EFSA, EUR-LEX
EGZEMPLARZ DARMOWY - ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - STYCZEŃ 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UE - LUTY 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UE - MARZEC 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UE - KWIECIEŃ 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - MAJ 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - CZERWIEC 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - LIPIEC 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - SIERPIEŃ 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - WRZESIEŃ 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - PAŹDZIERNIK 2020
ANALIZA TRENDÓW RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W EU - LISTOPAD 2020
Webinaria, Warsztaty, Szkolenia
Prawo żywnościowe - artykuły eksperckie - Czytaj bezpośrednio poniżej

Przeczytaj także

 • 29.12.2020

  Strefa Managera: Jak założyć cydrownię? Wyzwania stojące przed producentami cydru

  Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Unii Europejskiej. Odpowiednie warunki klimatyczne do uprawy jabłek, dają nam szansę na wyrób cydru na dużą skalę. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy, które w znaczny sposób ograniczają produkcję.

  Czytaj więcej
 • 21.12.2020

  Strefa Managera: Opłata cukrowa – jakie produkty obejmie

  Od 1 stycznia 2021 r. zacznie być stosowana tzw. opłata cukrowa, nakładana od słodkich napojów lub napojów z zawartością kofeiny lub tauryny. Opłatę wprowadza ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U.2020.1492 z dnia 2020.08.31). Producenci przygotowując się na ten nowy obowiązek, napotykają szereg trudności związanych z wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie budzą przepisy ustawy. Warto przyjrzeć się więc jej założeniom, a w szczególności temu, jakie produkty podlegają opłacie i jaki jest zakres przewidzianych zwolnień.

  Czytaj więcej
 • 14.12.2020

  Strefa Managera: Opłaty związane z przeprowadzaniem urzędowych kontroli

  Przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym są zobowiązane do spełniania wielu wymogów prawa żywnościowego, w tym w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów. Powyższy obowiązek dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które rzeczywiście wykonuje określone czynności, w szczególności takie jak: wytwarzanie lub dostawa surowców, , wytwarzanie produktu finalnego, pakowanie, przepakowywanie, magazynowanie, transport, dystrybucja, dostawa.

  Czytaj więcej
 • 10.12.2020

  Strefa Managera: System Nutri – Score w świetle prawa i praktyki

  Panujące tendencje przyczyniły się do powstania szeregu dodatkowych uproszczonych systemów przekazywania informacji o wartości żywieniowej, stworzonych po to, by pomóc konsumentowi w wyborze zdrowszych produktów. Są to np. trafic light system, keyhole labelling system czy też Nutri – Score.  Ten ostatni może mieć dla producentów coraz większe znaczenie nie tylko pod kątem ewentualnego zwiększenia czytelności etykiety, ale także ze względu na inne aspekty. 

  Czytaj więcej
 • 03.12.2020

  Strefa Managera: Wprowadzanie żywności do obrotu /w tym nowej żywności po raz pierwszy do UE/

  Przedsiębiorcy planujący wprowadzić żywność do obrotu stają przed wieloma pytaniami. Wątpliwości budzi m.in. ustalenie momentu wprowadzenia do obrotu, rodzaje zgłoszeń, które są niezbędne przed rozpoczęciem działalności, a także co jest nową żywnością, która co do zasady nie powinna znajdować się w obrocie. 

  Czytaj więcej
 • 24.11.2020

  Strefa Managera: Tymczasowe zmiany w urzędowej kontroli produkcji ekologicznej

  Rozporządzeniem 2020/977 wprowadzono pewne odstępstwa w odniesieniu do warunków przeprowadzania urzędowych kontroli w rolnictwie ekologicznym. Początkowo zmiany te miały obowiązywać do 30 września 2020 r., a niektóre do 31 grudnia 2020 r., jednakże rozporządzeniem wykonawczym 2020/1667 z dnia 10 listopada 2020 r. Komisja przedłużyła stosowanie wszystkich odstępstw do dnia 1 lutego 2021 r. 

  Czytaj więcej
 • 12.11.2020

  Strefa Managera: Warunki posługiwania się oznaczeniem „Produkt polski”

  W dzisiejszym świecie coraz częściej zwraca się uwagę na jakość żywności i jej wpływ na zdrowie. Modne staje się propagowanie produktów jak najmniej przetworzonych, bardziej naturalnych, a często także o konkretnym pochodzeniu. Pochodzenie żywności i jej składników wydaje się być istotnym wyróżnikiem decydującym o postrzeganiu danego produktu przez odbiorców. 

   

  Czytaj więcej
 • 06.11.2020

  Strefa Managera: Zasady znakowania roślinnych zmienników mięsa i nabiału

  Rynek roślinnych alternatyw mięsa i produktów zwierzęcych rozwija się bardzo dynamicznie. Trudno mówić o jego pełnej konkurencyjności z branżą przetwórstwa mięsnego, ale w pewnych aspektach  elementy konkurencyjności są coraz bardziej widoczne. Prawnym przejawiem tego zjawiska jest prowadzona od kilku lat dyskusja nad zasadami znakowania zamienników mięsa i nabiału, a w szczególności ich nazewnictwa

  Czytaj więcej
 • 26.10.2020

  Strefa Managera: Przedsiębiorco chroń znaki towarowe w Chinach!

  Niezgodne z prawem przywłaszczanie sobie praw własności intelektualnej przez podmioty chińskie jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców, z tego też powodu wiele wschodzących polskich marek nie decyduje się na wprowadzenie swojej działalności na rynek chiński. Nie jest też dla polskich przedsiębiorców jasne, jak poruszać się po zasadach ochrony znaków towarowych w Chinach. Przedstawiamy krótki zarys z myślą o polskich przedsiębiorcach zainteresowanymi sprzedażą swoich towarów lub usług na rynku chińskim.

  Czytaj więcej
 • 22.10.2020

  Strefa Managera: Handel z Wielką Brytanią po Brexit

  Unia Europejska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: „Wielka Brytania”) w październiku 2019 roku osiągnęły porozumienie w zakresie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Podstawą wyjścia Wielkiej Brytanii (tzw. „Brexitu”) jest umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (dalej: „Umowa Wyjścia”). Umowa Wyjścia została najpierw ratyfikowana przez parlament brytyjski, a następnie ratyfikowane przez Parlament Europejski i zatwierdzona przez Radę w dniu 30 stycznia 2020 roku. Umowa Wyjścia pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 roku.

  Czytaj więcej
 • 19.10.2020

  Strefa Managera: Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

  Żywność, na etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, przygotowywania oraz podawania, ma kontakt z wieloma materiałami i wyrobami. Przykładowo, można tu wymienić kontenery do transportu żywności, maszyny i urządzenia do jej przetwarzania, materiały opakowaniowe i opakowania do żywności, naczynia stołowe i kuchenne. Tego typu materiały i wyroby określa się mianem materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM).

  Czytaj więcej
 • 15.10.2020

  Strefa Managera: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - jak korzystać z nich zgodnie z prawem?

  Dla poprawy widoczności produktów spożywczych na rynku i wzbogaceniu ich atrakcyjności w oczach konsumentów warto rozważyć zastosowanie w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Jednocześnie, ze względu na szereg skomplikowanych przepisów regulujących warunki ich stosowania, należy wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, by uzyskać korzyść marketingową jednocześnie unikając ryzyka zakwestionowania. 

  W poniższym tekście wyjaśniamy ogólne ramy stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Niniejszy artykuł ma na celu stanowić drogowskaz i być zbiorem wskazówek umożliwiających poprawne skorzystanie z tego jakże cennego narzędzia komunikowania właściwości produktu, jakim są właśnie oświadczenia. 

  Czytaj więcej
 • 09.10.2020

  Strefa Managera: Reklama oraz sprzedaż piwa bezalkoholowego 0% osobom nieletnim

  Piwo nie jest jednoznacznie kojarzone z alkoholem (jak wódka, wino czy whisky), ale z napojem alkoholowym (cydr, piwo smakowe, wino musujące). Uważa je za takie ok. 54% badanych. Jednocześnie jednak inicjację alkoholową aż 43% ankietowanych rozpoczynało właśnie od piwa. Zdaniem Polaków (według tego badania) są także dwie grupy, których obowiązuje bezwzględna abstynencja: to kobiety w ciąży oraz nieletni. Z badania wynika zatem, że  także piwo powinno być zakazane dla młodzieży. Chociaż jest kojarzone mniej negatywnie niż tzw. mocny alkohol, to jednak tymże alkoholem nadal jest. Pytanie jednak, czy taki sam zakaz powinien dotyczyć piwa niskoalkoholowego czy piwa zero.

  Czytaj więcej
 • 30.09.2020

  Strefa Managera: Sprzedaż alkoholu przez internet - dyskusja nad proponowanymi zmianami i obecny stan

  Często wskazuje się, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym zakup alkoholu w Internecie przez konsumenta jest niemożliwy z uwagi na restrykcyjne regulacje. Chociaż takie stanowisko reprezentuje wiele organów administracji i sądów administracyjnych odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami prawnymi sprzedaż alkoholu przez Internet konsumentom jest dopuszczalna wcale nie jest taka oczywista. 

  Czytaj więcej
 • 22.09.2020

  Strefa Managera: Projekt ustawy o wyrobach winiarskich

  Nowe regulacje mają wprowadzać szereg zmian jak np. dostosowanie definicji produktów winiarskich do wymagań rynkowych czy zwiększenie limitu produkcji z 10 000 litrów w skali roku do 100 000 litrów dla drobnych producentów. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r. 

  Czytaj więcej
 • 18.09.2020

  Strefa Managera: Komisja wstrzymała rozpatrywanie wniosków dotyczących nowej żywności dla niesyntetycznego CBD

  W zeszłym miesiącu Komisja Europejska wstrzymała procedury rozpatrywania wniosków dotyczących nowej żywności (około 50 wniosków) dla niesyntetycznego CBD.

  Czytaj więcej
 • 16.09.2020

  Strefa Managera: Pierwsze wydanie FLIS o obowiązkowych oznaczeniach na etykietach żywności w UE - czy będzie przydatne?

  FLIS to w tłumaczeniu unijny System informacji na temat etykietowania żywności (Food Labelling Information System). Celem było nie tylko zgromadzenie tychże danych, ale także ich wyeksportowanie do systemu informacyjnego etykietowania żywności dostępnego powszechnie.

  Czytaj więcej
 • 14.09.2020

  Strefa Managera: Sytuacja na rynku wina w związku z wybuchem pandemii COVID – 19 i środki zaradcze przyjęte przez Komisję Europejską

  Wybuch pandemii koronawirusa negatywnie wpłynął na całą branżę gastronomiczną. Szczególnie jednak dotknął rynek win. Przykładem środków zaradczych przyjętych w tym zakresie może być przyjęte przez Komisję Europejską Rozporządzenie Wykonawcze nr 2020/975.

  Czytaj więcej
 • 27.08.2020

  Strefa Managera: Nowe trendy smakowe na najbliższy sezon 2020/2021

  OBSERWACJA TRENDÓW W ŚWIECIE ALBO ICH KREOWANIE OTO JEST PYTANIE? TWORZYĆ CZY PODĄŻAĆ? Określanie trendów chociażby w modzie nie było nigdy zadaniem łatwym ani prostym i zwykle polegało na wyczuciu i kreatywności jej twórców. To samo dotyczy smaków, zapachów, żywności. Jednym z obszarów działalności firm branży zapachów (aromatów bądź kompozycji zapachowych) jest obserwacja zachowań i potrzeb klientów, rynku i wyznaczanie kierunków smakowych na nadchodzący czas.

  Czytaj więcej

Strefę Managera swoją wiedza zasilają:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.