Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - sierpień 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Sierpień 2021, pomimo tego, że był miesiącem wakacyjnym, przyniósł aż 117 nowelizacji prawa żywnościowego. W polskim porządku prawnym było ich 26, a w unijnym 87. 

W polskim prawie żywnościowym zmieniono warunki prowadzenia rybołówstwa komercyjnego; np. dodano możliwość korzystania z takich narzędzi połowowych jak np. różne narzędzia haczykowate, w tym bliżej nieokreślone, – MIS, w tym włoczki żywcowe. Zaktualizowano także wysokość masy żywej wagi dorszy znajdujących się na pokładzie statku rybackiego w przypadku, której dokonuje się wyładunku w określonych portach. Dotychczas było to 750 kg, a obecnie będzie 250 kg.

Z punktu widzenia badań laboratoryjnych, istotne znaczenie ma ustanowienie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, które dotyczą np. organizacji jednostki badawczej, jej personelu, programu zapewniania jakości, przyrządów pomiarowych, materiałów i odczynników, systemów badawczych, materiałów badanych i materiałów odniesienia oraz sprawozdań z badań. Dodatkowo, wskazano sposób dokonywania kontroli i weryfikacji spełniania przez jednostki badawcze określonych wymogów oraz procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

Ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa wśród norek, zmieniono przepisy w zakresie zwalczania jego rozprzestrzeniania. Dotychczas, w przypadku stwierdzenia choroby w danym gospodarstwie, norki były niezwłocznie zabijane, a obecnie będą przebywać w odosobnieniu oraz podlegać strzeżeniu oraz obserwacji. Doprecyzowano przepisy w zakresie pobierania próbek od zwierząt. 

W kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroba zakaźnych, istotne znaczenie ma uchwalenie szczegółowych warunków postępowania w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce. Nakazano m.in. trzymanie świń w odrębnych i zamkniętych pomieszczeniach, karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych, sporządzanie spisu świń oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Zakazano m.in. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików, które mogły być zakażone afrykańskim pomorem świń.

Pojawiły się  nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na Słowacji i w Niemczech. W Polsce miało to miejsce u świń utrzymywanych w powiatach żuromińskim, mławskim, nowomiejskim oraz u dzikich świń w powiatach gorzowskim i leszczyńskim. Podobnie w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, której nowe przypadki odnotowano w Polsce, w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli w województwie mazowieckim.

W prawie unijnym uwagę przykuwa zatwierdzenie wielu chronionych nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych, wśród których wymienić można np. „Olio di Roma”. Jest to włoska oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, o barwie od zielonej do złotożółtej, zmieniająca się w miarę upływu czasu. Również nazwa Nazwa „Vanille de l’île de La Réunion” uzyskała ochronę i została zarejestrowana w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Produkt ten może być wprowadzany jako wanilia „sucha”, „oszroniona” lub „świeża”. Wanilia tej odmiany jest prezentowana w całych strąkach spreparowanych, z nasionami. 

Więcej na ten temat przeczytaj w poniższym artykule: 

https://foodfakty.pl/nowe-oznaczenie-geograficzne-wanilia 

oraz

https://foodfakty.pl/komisja-zatwierdza-piec-nowych-oznaczen-geograficznych 

Ze względu na niedostosowanie prawodawstwa krajowego do nowych unijnych przepisów w zakresie świadectw pochodzenia, ustanowiono odstępstwa od zasady dotyczącej dowodu pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu, w odniesieniu do otwartych kontyngentów taryfowych. W efekcie tego odstępstwa, organy celne mogą zażądać wszelkich alternatywnych dowodów niezbędnych do udowodnienia pochodzenia produktów, jeżeli podmioty nie są w stanie przedstawić świadectwa pochodzenia, zgodnego z nowymi przepisami. Odstępstwo to stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Znowelizowano załącznik III rozporządzenia nr 853/2004, który określa wymogi szczególne dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Nowe przepisy dotyczą m.in. produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, możliwości uboju niektórych domowych zwierząt jednokopytnych w gospodarstwie pochodzenia oraz możliwości zatwierdzenia rzeźni polowych.

Więcej na ten temat przeczytaj w poniższym artykule:

https://foodfakty.pl/nowelizacja-przepisow-dot-higieny-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego 

 

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Pełny raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-sierpien-2021

Podstawowa wersja PDF: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-sierpien-2021

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn