Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Firmy

INSTITUTIONAL PARTNERPolskie Towarzystwo Technologów Żywności

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
woj. mazowieckie

tel.: 0 (22) - 593 70 69
http://www.pttz.org/

Obszar działalności firmy:

Nauka, Instytucje około-branżowe: Koła Naukowe, Towarzystwa

Opis firmy:

Celem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności jest rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

- organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych,

- organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania  nauki,

- organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje zespoły  i grupy robocze,

- inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,

- organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i międzynarodowymi

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,

- kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa,

- współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie nauk o żywności i jej technologii.

Blog

Nasze artykuły

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn