Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zboża i oleiste

 • 11.01.2019

  Wzrost cen zbóż w 2018 roku

  Po trzech latach relatywnie niskich cen skupu zbóż, w 2018 r., szczególnie w jego drugiej połowie, ziarno zaczęło drożeć. Przeciętna cena najważniejszych gatunków zbóż w Polsce była od 5 do 13% wyższa niż w 2017 r. Według publikowanych w cyklu tygodniowym danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

  Czytaj więcej
 • 21.12.2018

  Wzrost kosztów w produkcji pieczywa

  Bieżący rok przyniósł istotny wzrost kosztów działalności piekarni. Według danych PontInfo, w samym pierwszym półroczu br. (czyli jeszcze przed dynamicznym wzrostem cen skupu zbóż) koszty ogółem w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (piekarnię) zwiększyły się o ponad 17% w relacji rocznej. Jest to znacznie więcej niż w sektorze spożywczym ogółem...

  Czytaj więcej
 • 21.12.2018

  Prognozy eksportu pszenicy z UE

  W najnowszym raporcie „Strategie grains” eksperci firmy Tallage obniżyli (o 0,5 mln t) prognozę eksportu pszenicy zwyczajnej z UE na rynki trzecie. Obecnie oceniają, że wysyłki tego zboża w bieżącym sezonie 2018/19 mogą sięgnąć  19,0 mln t. Gdyby ten scenariusz zrealizował się, byłby to najmniejszy wolumen od sezonu 2011/2012

  Czytaj więcej
 • 07.12.2018

  W bieżącym roku rośnie produkcja artykułów zbożowych

  Według danych GUS, w pierwszych dziesięciu miesiącach br. w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób, wzrosła produkcja większości artykułów zbożowych. Największe zmiany odnotowano w odniesieniu do mąki żytniej. Jej produkcja w analizowanym okresie sięgnęła 150 tys. t, czyli...

  Czytaj więcej
 • 23.11.2018

  Niewielki eksport pszenicy z UE

  W pierwszych kilku miesiącach sezonu 2018/19 eksport pszenicy z UE był znacznie mniejszy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Według raportu „Strategie grains”, opublikowanego 15 listopada br., całkowity eksport pszenicy z UE-28 do krajów trzecich w sezonie 2018/19 wyniesie zaledwie 19,5 mln t. Oznacza to spadek o 5%...

  Czytaj więcej
 • 09.11.2018

  Wzrost znaczenia Ukrainy na globalnym rynku kukurydzy

  Po ubiegłosezonowym, dość dużym spadku eksportu zbóż z Ukrainy, w bieżącym sezonie znaczenie tego kraju na rynku światowym może ponownie wzrosnąć. W przedstawionym w czwartek 25 października raporcie, eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) ocenili tegoroczne zbiory zbóż na Ukrainie na 64,5 mln t...

  Czytaj więcej
 • 26.10.2018

  Mniejsze zapotrzebowanie na zboża paszowe w UE, ale wzrost produkcji pasz przemysłowych

  W sezonie 2017/18 produkcja pełnoporcjowych pasz przemysłowych w UE wzrosła o 1,4%, w tym w Polsce o ponad 3% w relacji rocznej. Przewiduje się, że w bieżącym sezonie 2018/19 unijna produkcja zwiększy się o kolejny 1%, mniejsze będzie natomiast wykorzystanie zbóż na pasze...

  Czytaj więcej
 • 12.10.2018

  Mniej kukurydzy w Polsce, więcej na świecie

  Zbiory kukurydzy w Polsce są już dość mocno zaawansowane. Utrzymują się jednak duże rozbieżności w ocenie, ile ostatecznie mogą wynieść. Z informacji GUS przedstawionych w  Przedwynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku wynika, że krajowa produkcja kukurydzy ukształtuje się na poziomie zaledwie 3,3 mln t wobec  4,0 mln w 2017 r. Z kolei Tallage, wydawca raportu Strategie Grains, ocenia ją na 3,7 mln t wobec 4,0 mln t zebranych przed rokiem...

  Czytaj więcej
 • 08.10.2018

  Pierwszy na świecie olej rzepakowy z EPA i DHA zaakceptowany przez USDA

  Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) udzielił zezwolenia firmie Nuseed na uprawę specjalnej odmiany rzepaku wzbogaconej w kwasy omega-3. Jest to pierwsze na świecie roślinne źródło długołańcuchowych kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Dzięki współpracy należącego do Nuseed Nufarm Limited z australijskią agencją rządową CSIRO...

  Czytaj więcej
 • 28.09.2018

  Wzrost rentowności i produkcji pasz przemysłowych

  I połowa br. była relatywnie sprzyjająca dla krajowego sektora paszowego - przede wszystkim charakteryzowała się wzrostem cen pasz przemysłowych. W lipcu oraz sierpniu br. powyższe tendencje utrzymały się, przy czym tempo wzrostu cen pasz dla brojlerów oraz dla trzody chlewnej jeszcze przyspieszyło.

  Czytaj więcej
 • 14.09.2018

  Spadek eksportu produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż

  Po kilku latach systematycznych wzrostów, w I połowie bieżącego roku eksport produktów pierwotnego przetwórstwa zbóż odznaczał się tendencją spadkową, stabilny był zaś w przypadku pieczywa i makaronów.

  Czytaj więcej
 • 30.08.2018

  Mimo wyższych zbiorów, eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/18 był o 40% mniejszy niż rok wcześniej

  Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów podawanych przez Sparks Polska, eksport zbóż z kraju w sezonie 2017/18 wyniósł 3,71 mln t, czyli o 2,46 mln t (40%) mniej niż w sezonie poprzednim.

  Czytaj więcej
 • 17.08.2018

  Zmiany prognoz zbiorów pszenicy w UE

  Na początku sierpnia zbiory pszenicy na południu Europy zostały praktycznie zakończone, natomiast w pozostałych regionach są mocno zaawansowane. Pojawia się zatem coraz więcej informacji dotyczących wolumenu produkcji oraz jakości ziarna, przy czym wskazują one na coraz bardziej napięty bilans popytowo-podażowy na rynku unijnym.

  Czytaj więcej
 • 03.08.2018

  Niższe prognozy światowych zbiorów zbóż

  W ostatnich tygodniach warunki pogodowe miały negatywny wpływ na uprawę zbóż w Polsce, ale też w innych regionach świata. Stąd też prognozy ich zbiorów są systematycznie obniżane.

  Czytaj więcej
 • 20.07.2018

  Eksperci obniżają prognozy zbiorów pszenicy w UE

  W ostatnich miesiącach prognozy zbiorów pszenicy w UE były dość istotnie korygowane w dół. W swoim najnowszym raporcie „Stratégie grains” (z 13 lipca br.) eksperci firmy Tallage oceniają je na 132,4 mln t. Oznacza to, że mogą być...

  Czytaj więcej
 • 06.07.2018

  Czy tegoroczne susze wpłyną na polskie zbiory?

  Wysokie temperatury oraz brak opadów deszczu obserwowane w maju oraz pierwszej połowie czerwca przyspieszają zbiory rzepaku oraz jęczmienia. Mają też zdecydowanie negatywny wpływ na plonowanie, przede wszystkim roślin jarych. Biorąc pod uwagę dodatkowo mniejszą, wobec ubiegłorocznej, powierzchnię uprawy (o 4,5%), zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) można obecnie prognozować na poziomie o około 14-20% niższym niż w 2017 r.

  Czytaj więcej
 • 25.06.2018

  W UE mniej pszenicy niż przed rokiem

  W swoim najnowszym comiesięcznym raporcie Strategie Grains, eksperci z firmy Tallage obniżyli prognozowaną wielkość zbiorów pszenicy zwyczajnej w UE w 2018 r. o prawie 1,0 mln t. Obecnie oczekuje się, że wyniesie ona 139,9 mln t i będzie o 1,2% niższa niż w ubiegłym roku. Jest to kolejny ośrodek analityczny, który koryguje w dół szacunki dla Wspólnoty.

  Czytaj więcej
 • 08.06.2018

  Rzepak – niespodziewana zmiana prognoz światowej produkcji

  Ostatnie tygodnie przyniosły dość duże zmiany na rynku rzepaku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w cenach. Pod koniec kwietnia na paryskiej giełdzie Matif kontrakt sierpniowy na ten surowiec wyceniany był na 343 euro/t. Od tego momentu notowania rosły, by 29 maja br. osiągnąć 364 euro/t…i ponownie zacząć spadać.

  Czytaj więcej
 • 25.05.2018

  Niski popyt importowy na polską pszenicę

  Duża konkurencja ze strony Rosji, ale też Francji, powoduje, że w bieżącym sezonie eksport pszenicy z Polski jest niewielki. Jeśli chodzi o pozostałe zboża, to w przypadku żyta, owsa i pszenżyta odnotowano wzrost sprzedaży zagranicznej ziarna.

  Czytaj więcej
 • 18.05.2018

  Mniej kukurydzy w USA, więcej w Chinach i Brazylii

  Światowa produkcja kukurydzy w nadchodzącym sezonie prawdopodobnie wzrośnie, nie oznacza to jednak presji na obniżki cen skupu tego zboża. W najnowszym raporcie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), eksperci po raz pierwszy przedstawili swoje prognozy sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku zbóż w zbliżającym się sezonie 2018/19.

  Czytaj więcej
 • 11.05.2018

  Rosja wciąż czołowym światowym eksporterem pszenicy?

  W bieżącym sezonie globalny rynek pszenicy jest w dużym stopniu kształtowany przez rekordową produkcję w Rosji. W zbliżającym się sezonie 2018/19 zbiory u naszego sąsiada mają być wprawdzie istotnie niższe niż rok temu, niemniej jest duże prawdopodobieństwo, że pozostanie on największym światowym eksporterem tego zboża.

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn